News-Serwis

Tag "MM Prime TFI"

Filozofia i realny wpływ agencji ratingowych a sytuacja w Polsce

Filozofia i realny wpływ agencji ratingowych a sytuacja w Polsce

Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska ze wszech miar wspierają wolną konkurencję. Niemniej jednak można wyodrębnić pewien sektor gospodarki, na którym panuje podręcznikowy oligopol – rynek agencji ratingowych.

Druga połowa roku dla KGHM?

Druga połowa roku dla KGHM?

Polski indeks największych spółek giełdowych od maja 2015 roku systematycznie ustanawia nowe dołki. Od tego czasu, pogłębiająca się bessa zdołała skutecznie obniżyć ceny akcji polskich gigantów. Do tych zaliczają się walory spółki KGHM Polska Miedź S.A., które od rozpoczęcia trendu spadkowego straciły ponad 50%. Niestety, źródłem dominacji niedźwiedzi są nie tylko problemy wewnętrzne spółki, ale także niekorzystna sytuacja makroekonomiczna oraz wysokie ryzyko polityczne.

Czy finanse publiczne pogorszą nastroje rynkowe?

Czy finanse publiczne pogorszą nastroje rynkowe?

Każdego roku od czasu transformacji ustrojowej budżet państwa boryka się z problemem deficytu. Co więcej, zjawisko to odznacza się trendem wzrostowym, przyczyniając się do wzrostu zadłużenia kraju.

Czy Polska spóźni się na kolejną rewolucję przemysłową?

Czy Polska spóźni się na kolejną rewolucję przemysłową?

Pierwsza była rewolucją węgla i pary, po niej elektryczność przyniosła produkcję seryjną, trzecia przyszła wraz z komputerami i automatyzacją. Paliwem czwartej rewolucji przemysłowej jest interoperacyjność urządzeń, systemów, pracowników i produktów, dająca ogromne oszczędności i wzrost wydajności. Przemysł po czwartej rewolucji to w pełni zautomatyzowane, samosterujące zakłady produkcyjne, w których rola człowieka sprowadza się do kontroli i nadzoru, a analizę ogromnych ilości danych oraz komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami systemu zostawiamy automatom.

Skutki chińskich zawirowań gospodarczych

Skutki chińskich zawirowań gospodarczych

Nowy rok na rynkach finansowych rozpoczął się wielkim tąpnięciem. Pierwsze sesje zakończyły się zdecydowanie poniżej kreski zarówno w Europie, jak i w Stanach oraz w Azji. Głównym czynnikiem napędzającym spadki były znacznie gorsze od oczekiwań dane gospodarcze z Chin, które spowodowały znaczny wzrost awersji do ryzyka, a także panikę wśród inwestorów.

Słaby rubel Europie nie straszny

Słaby rubel Europie nie straszny

Kurs rosyjskiego rubla od października mocno spada. W końcówce roku przebił poziom 73 w stosunku do amerykańskiego dolara, co jest rekordowym poziomem. Jedynie przez chwilę w ciągu dnia 16 grudnia 2014 roku kurs USDRUB był wyżej, doszedł niemal do 80. A jeszcze dwa lata temu utrzymywał się znacznie poniżej 40. Czy tak znaczna dewaluacja waluty wpłynie negatywnie na gospodarki europejskie, w tym polską?