News-Serwis

Kraj

Romowie skarżą Polskę z powodu wyburzonych domów

Romowie skarżą Polskę z powodu wyburzonych domów
25 stycznia 2016
14:04

Rumuńscy Romowie skarżą Polskę do trybunału w Strasburgu. Przyczyną jest wyburzenie ich domów we Wrocławiu w lipcu 2015 roku.

Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka złożyło 16 byłych mieszkańców koczowiska przy ulicy Paprotnej, gdzie Romowie mieszkali od 2009 roku. Zarzucają oni władzom Wrocławia złamanie czterech artykułów Konwencji Ochrony Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

W lipcu ubiegłego roku władze Wrocławia zdecydowały się wyburzyć koczowisko Romów. Jego byli mieszkańcy twierdzą, że nie wiedzieli o planach miasta. Gdy opuścili swoje miejsce zamieszkania 22 lipca minionego roku, zostało ono wyburzone. W związku z tym skarżący utracili miejsce zamieszkania oraz należące do nich rzeczy. Niektóre przedmioty zostały zabrane, a pozostałe mienie zrównane z ziemią i wraz z gruzem wywiezione na wysypisko śmieci. Według skarżących, nikt nie chciał im udzielić informacji o tym co stało się z ich mieniem. W wyniku rozbiórki Romowie stali się bezdomni. Dopiero po pewnym czasie wybudowali nowe domostwa na koczowisku przy ul. Kamieńskiego. Wśród osób, które straciły domy były osoby z niepełnosprawnością oraz dzieci.

Władze Wrocławia usunięcie koczowiska argumentowały koniecznością uporządkowania terenu, który – według opinii powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców i osób, które mogłyby znaleźć się w pobliżu przypadkowo.

Skarżący należą do szczególnie dyskryminowanej w naszym kraju grupy rumuńskich Romów. Członkowie tej społeczności żyją w Polsce już od 20 lat, część z nich tutaj się urodziła. Są oni obywatelami Unii Europejskiej, ale nie korzystają z przywilejów, które daje im ten status. Ze względu na skrajne ubóstwo, w którym żyją, rumuńscy Romowie nie są w stanie spełnić warunków prawnej rejestracji swojego pobytu na terytorium Polski.

Skarżący zarzucają naruszenie ich praw gwarantowanych w art. 3 Konwencji (zakaz tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania), art. 8 Konwencji (prawo do życia prywatnego i rodzinnego oraz prawo do poszanowania mieszkania), art. 14 w zw. z art. 8 (zakaz dyskryminacji) i art. 13 w zw. z art. 8 (prawo do skutecznego środka odwoławczego).

IAR/rp

fot. Lowdown/Wikimedia Commons

Powiązane artykuły

Komentarze