News-Serwis

Kultura i Styl życia

„Kultura paryska” skatalogowana. Zakończono inwentaryzację zbiorów Instytutu Literackiego

„Kultura paryska” skatalogowana. Zakończono inwentaryzację zbiorów Instytutu Literackiego
15 stycznia 2016
12:45

W Maisons-Laffitte pod Paryżem zakończono inwentaryzację zbiorów Instytutu Literackiego. Projekt trwał siedem lat. W zbiorach Instytutu znajduje się obszerna korespondencja twórcy „Kultury” Jerzego Giedroycia, dokumenty życia społecznego, rękopisy książek i fotografie.

W podparyskim Maisons-Laffitte odbędzie się uroczyste przekazanie ksiąg inwentarzowych Stowarzyszeniu Instytut Literacki „Kultura”, które zajmuje się popularyzacją oraz porządkowaniem spuścizny po Jerzym Giedroyciu i jego współpracownikach. W dzisiejszej uroczystości udział weźmie wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczął się w czerwcu 2009 roku i trwał do końca 2015 roku. Realizatorem przedsięwzięcia była Biblioteka Narodowa i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Nad uporządkowaniem zbiorów pracowało 33 specjalistów z tych instytucji, wspieranych przez pracowników Instytutu: Anna i Andrzej Bernhardt, Leszek Czarnecki i Tomasz Łabędź.

Prezes Stowarzyszenia Instytut Literacki „Kultura” Wojciech Sikora podkreśla, że polscy archiwiści wykonali gigantyczną pracę. Wojciech Sikora zwraca uwagę, że Jerzy Giedroyć zbierał wszystko, co dotyczyło Polski, Rosji, Ukrainy, Litwy, Białorusi oraz sowietologii. Sikora przypomina, że zbiory ze względu na swoją unikalną wartość historyczną i kulturową zostały w 2009 roku wpisane na listę Pamięci Świata UNESCO.

Zbiory Instytutu Literackiego składają się z trzech części: właściwego archiwum Instytutu, prywatnych dokumentów osób bezpośrednio zaangażowanych w jego działanie oraz z materiałów powierzonych Instytutowi jako placówce zaufania publicznego.

W archiwaliach Instytutu Literackiego znajdują się liczne wydawnictwa, maszynopisy, rękopisy, wycinki prasowe, ponad 8 tysięcy fotografii oraz nagrań dźwiękowych i filmowych, a także ponad 200 dzieł sztuki. W Maisons-Laffitte znajdowały się redakcje dwóch czasopism – „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”. Zostały one zebrane w trakcie 65 lat istnienia Instytutu Literackiego, będącego przez dziesięciolecia głosem niepodległej polskiej myśli intelektualnej.

Szczególnie ciekawa wydaje się korespondencja naczelnego „Kultury”. Przystępując do pracy szacowano, że zbiór listów Jerzego Giedroycia wymienianych z pisarzami, intelektualistami i politykami może liczyć około 40 tys. listów. W trakcie inwentaryzacji okazało się, że jest ich ponad 150 tys. Wartość tej korespondencji jest tym większa, że zachowały się nie tylko listy do założyciela Instytutu Literatury, ale także kopie tych, które on sam wysyłał. Giedroyc korespondował m.in. z Czesławem Miłoszem, Andrzejem Bobkowskim, Jerzym Stempowskim, Zbigniewem Brzezińskim, Witoldem Gombrowiczem, Konstantym Jeleńskim, Gustawem Herlingiem-Grudzińskim. W zbiorach znajdują się także listy Andre Malraux, Alberta Camusa i Georga Orwella.

Dokumenty zostały poddane dezynfekcji, odkwaszone, umieszczone w opakowaniach konserwatorskich, oznaczone sygnaturami i opisane w inwentarzu, który zawiera około 60 tys. opisów. Pod koniec tego roku ukaże się w wersji internetowej. Wszystkie 637 numerów paryskiej „Kultury” i 171 wydań „Zeszytów Historycznych” można już czytać online.

Archiwalia przechowywane wcześniej na wszystkich poziomach domu w Maisons-Laffitte zostały przeniesione do znajdującego się w ogrodzie pawilonu. Dzięki środkom, jakie zdobył Instytut Literacki, przeszedł on kapitalny remont. Na inwentaryzację i zabezpieczenie konserwatorskie czeka teraz druga część zbiorów – publikacje Instytutu, książki o „Kulturze” i kolekcja książek zgromadzona przez Jerzego Giedroycia.

IAR/ru

fot. Jérôme Delacroix/Flickr

Powiązane artykuły

Komentarze