News-Serwis

Inne

Papier, który ratuje życie. Trzymać… w lodówce

Papier, który ratuje życie. Trzymać… w lodówce
08 grudnia 2015
16:23

Dla zespołów ratunkowych to codzienność – wezwanie karetki do starszej samotnej osoby. Lekarz ocenia stan poszkodowanego i podejmuje podstawowe działania ratownicze. Często jednak brakuje podstawowych danych o pacjencie. Wtedy przydają się „koperty życia”, które odpowiednio oznaczone znajdują się najczęściej w lodówkach osób starszych. Wśród wędlin, masła czy napojów zespoły ratownicze znajdują informacje, które mogą uratować życie.

W kopercie życia znajdują się dane jak: imię, nazwisko, PESEL, dane osób, które należy powiadomić w razie interwencji, nazwy chorób, nazwy przyjmowanych leków, dawkowanie oraz informacje o uczuleniach. Dane na karcie informacyjnej wypełnia właściciel „koperty życia” i przynosi do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W razie potrzeby kartę informacyjną pomaga wypełnić pielęgniarka środowiskowa lub pracownik socjalny.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka środowiskowa potwierdza dane medyczne zawarte w karcie informacyjnej podpisem i pieczątką. Do koperty dołączone są kopie aktualnej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia, na przykład: aktualne wyniki badań, ostatni wypis ze szpitala. Tak przygotowana informacja jest ważna rok. Po tym czasie lub w miarę potrzeby powinna być aktualizowana.

– Jeżeli mamy osobę nieprzytomną, która nie jest w stanie udzielić informacji o swoim stanie zdrowia, które leki bierze, czy na co jest chora, to taka koperta ułatwia i przyspiesza leczenie pacjenta. Kiedy dostarczymy poszkodowanego na SOR do szpitala, lekarz będzie miał potwierdzone informacje i na co zwrócić uwagę, np. których leków nie podawać- mówi Joanna Mizerska ze stołecznego inspektoratu ratowniczego.

Pomysłodawcy „kopert życia” zachęcają również młode osoby do przygotowania takich podstawowych danych i zamieszczenia w widocznym miejscu. – Oczywiście posiadanie takiej karty życia nie jest tylko dla seniorów. Również młodzi ludzie, którzy są ciężko chorzy powinni rozważyć przygotowanie „koperty życia”. Często nie mają nikogo przy sobie, kto by mógł pomóc. Karta powinna zawierać dokładne informacje o chorobach, m.in. o posiadaniu cukrzycy, padaczki czy zaburzeniach krążenia. Warto zanotować jakie leki bierzemy, ale nie pod tytułem aspargin, który nie jest lekiem ratującym życie – podkreśla koordynator do spraw zespołów ratownictwa dr Elżbieta Weinzieher.

Podobne inicjatywy jak w Warszawie podjęto już w innych miastach. „Kopertę życia” zastępuję często „pudełko życia”, które najczęściej jest wykonane z opakowania po maśle czy margarynie. W Łodzi wydano już 8 tys. tego typu pudełek z formularzami informacyjnymi. Seniorzy po „koperty życia” mogą zgłaszać się w przychodniach zdrowia oraz lokalnych organizacjach działających na rzecz osób starszych.

Mikołaj Michalecki
fot. mm

Powiązane artykuły

Komentarze