News-Serwis

Kraj

KOD złożył projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

KOD złożył projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
12 stycznia 2016
15:39

Mateusz Kijowski, lider Komitetu Obrony Demokracji, powiedział dziennikarzom, że we wtorek zostały dostarczone do marszałka Sejmu dokumenty dotyczące powołania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, która ma złożyć projekt nowelizacji ustawy o TK. Jak dodał, marszałek Sejmu ma 14 dni na zarejestrowanie komitetu.

Kijowski liczy, że KOD będzie mógł szybko przystąpić do zbierania wymaganych stu tysięcy podpisów. Jak dodał, Komitet chce w swoim projekcie wprowadzić mechanizmy zabezpieczające przed upolitycznieniem Trybunału Konstytucyjnego. Kijowski na konferencji prasowej przed siedzibą TK zaznaczył, że projekt dąży do przywrócenia stanu funkcjonowania tej instytucji z maja 2015 roku, a więc sprzed czerwcowej nowelizacji. Jednak ustawa przewiduje pewne uzupełnienia, które pozwolą zmniejszyć podatność TK na polityczne ruchy.

Lidera KOD, na pytanie o szanse nieodrzucenia projektu ustawy przez większość parlamentarną, odparł, że liczy na wysłuchanie obywateli w tej kwestii i posłuchanie ich woli, tak jak obiecywali w kampanii wyborczej. Projekt Komitetu Obrony Demokracji przewiduje wybieranie sędziów przez Sejm większością 2/3 głosów (dziś Sejm wybiera sędziów większością bezwzględną głosów). Wybrany przez niższą izbę parlamentu sędzia składałby przysięgę przed marszałkiem Sejmu na tym samym posiedzeniu, na którym został wybrany (obecnie ślubowanie wybranych przez Sejm sędziów przyjmuje prezydent). Projekt zakłada również modyfikację procedur dotyczących wyboru prezesa i wiceprezesa Trybunału oraz wprowadzenie sześcioletniego okresu ich kadencji.

Zgodnie z projektem, prawo do proponowania kandydatów do TK uzyskaliby: prezydent, Krajowa Rada Sądownicza oraz zgromadzenia ogólne sędziów: Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obecnie prawo do zgłaszania kandydatów na sędziów TK przysługuje prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 posłów.

Według proponowanych przez KOD przepisów możliwe byłoby powierzenie sędziemu dalszego pełnienia obowiązków do czasu wybrania jego następcy przez Sejm. Miałoby to uchronić Trybunał przed paraliżem w razie przedłużającego się sporu politycznego o wybór sędziów.

Jak podkreślili autorzy projektu w uzasadnieniu, celem inicjatywy ma być zażegnanie konfliktu o Trybunał Konstytyucyjny, pogodzenie rozwiązań postulowanych przez wszystkie partie polityczne oraz „uchronienie ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, której gwarantem jest między innymi Trybunał Konstytucyjnym”.

IAR/ru

fot. Lukas Plewnia/Flickr

Tagi
Poleć

Powiązane artykuły

Komentarze