News-Serwis

Kalendarium historyczne

02.12 Kalendarium historyczne

02 grudnia 2015
00:01

1422 – Zmarł Mikołaj Trąba, arcybiskup gnieźnieński, pierwszy prymas Polski. W 1387 roku dokonał chrztu Litwy. Doradzał królowi Władysławowi Jagielle w czasie wojny z Krzyżakami. W 1415 roku przewodniczył polskiej delegacji na sobór w Konstancji. (ur. około 1358)

1547 – Zmarł Hernán Cortés, hiszpański konkwistador, znany przede wszystkim jako zdobywca imperium Azteków. Był wicekrólem zdobytych ziem, nazwanych Nową Hiszpanią. Jego listy-relacje z lat 1520-526, adresowane do króla hiszpańskiego, są jednym z najcenniejszych zabytków piśmiennictwa okresu odkryć i podbojów w Ameryce. (ur. 1485)

1594 – Zmarł Gerardus Mercator, właściwe nazwisko Gerhard Kremer, niderlandzki matematyk, geograf i kartograf, uznawany za twórcę nowoczesnej kartografii. Autor pierwszych nowoczesnych map powierzchni Ziemi. W 1585 roku zaczął wydawać zbiór map w formie księgi, dla której użył terminu atlas, całość tego wydawnictwa ukazała się w 1595 roku. (ur. 05.03.1512)

1695 – Urodził się Andrzej Załuski, kanclerz wielki koronny, biskup krakowski, jeden z prekursorów oświecenia w Polsce. Mecenas nauk, przeprowadził reformę Akademii Krakowskiej, wspierał Collegium Nobilium. Wraz z bratem był fundatorem Biblioteki Załuskich, którą w 1747 roku udostępniono publiczności. Zmarł 16 grudnia 1758 roku. 320 rocznica

1762 – Urodził się Franciszek Ksawery Dmochowski, działacz polityczny, publicysta, poeta, tłumacz. Był współpracownikiem Kuźnicy Kołłątajowskiej, działaczem stronnictwa jakobinów w powstaniu 1794 roku. Autor prac – „O ustanowieniu i upadku Konstytucji 3 Maja 1793”, „Pamiętnik Warszawski”. Wydawca zbiorowych edycji dzieł Ignacego Krasickiego i Franciszka Karpińskiego. Tłumaczył literaturę starożytną Grecji i Rzymu. Zmarł 20 czerwca 1808 roku.

1789 – Podczas trwania obrad Sejmu Czteroletniego w Warszawie odbyła się „czarna procesja”, nazwana tak od koloru ubiorów jej uczestników. Przedstawiciele 141 miast koronnych, pod przewodnictwem prezydenta Warszawy Jana Dekerta, wystąpili do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z petycją o przywrócenie i rozszerzenie przywilejów miejskich. Postulaty zostały częściowo uwzględnione przez Sejm Czteroletni i włączone do Konstytucji 3 Maja

1804 – Napoleon Bonaparte koronował się na cesarza Francuzów. Abdykował w 1814 roku, na rzecz syna.

1805 – Bitwa pod Austerlitz, zwana także „bitwą trzech cesarzy”, stoczona między francuską Wielką Armią pod wodzą Napoleona a połączonymi armiami – austriacką i rosyjską. Była jedną z najważniejszych bitew z wojen napoleońskich. Wojska francuskie odniosły zwycięstwo, a III koalicja antyfrancuska rozpadła się. 4 grudnia 1805 cesarz austriacki Franciszek II Habsburg poprosił o rozejm. Podpisany 26 grudnia 1805 roku traktat pokojowy w Preszburgu (obecnie Bratysława) zakończył wojnę z trzecią koalicją antyfrancuską, a politycznym jego skutkiem był późniejszy rozpad Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Określenie bitwa trzech cesarzy nie jest do końca prawidłowe, ponieważ na polu bitwy był tylko Napoleon Bonaparte i car Aleksander I. 210 rocznica

1814 – Zmarł Donatien de Sade, markiz, francuski pisarz, skandalista. Od jego nazwiska pochodzi nazwa jednego z zaburzeń seksualnych – sadyzmu. Jego powieści zawierają psychologiczną analizę przeżyć erotycznych o patologicznym charakterze: „Zbrodnie miłości”, „Niedole cnoty”, „Sto dwadzieścia dni Sodomy”. Urodził się 2 czerwca 1740 roku.

1848 – Wstąpienie na tron austro-węgierski Franciszka Józefa I. Panował 68 lat, do 1916 roku.

1859 – Zginął John Brown, jeden z głównych przedstawicieli abolicjonizmu amerykańskiego. W 1859 roku na czele uzbrojonego oddziału usiłował wywołać powstanie niewolników na południu Stanów Zjednoczonych. Został schwytany i skazany na śmierć. Egzekucja Johna Browna zaogniła konflikt północnych i południowych stanów USA, w sprawie niewolnictwa. Cyprian Kamil Norwid poświęcił mu wiersz „Do obywatela Johna Browna”. (ur. 09.05.1800)

1859 – Urodził się Georges Seurat, francuski malarz, przedstawiciel neoimpresjonizmu. Twórca pointylizmu, metody malowania polegającej na nakładaniu obok siebie drobnych plamek o czystych, nasyconych barwach, które zlewając się, dają optyczny efekt nieuchwytności światła. Twórca obrazów: „Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte”, „Cyrk”, „Modelki”, „Pudrująca się kobieta”. (zm. 29.03.1891)

1861 – Urodził się Franciszek Stefczyk, działacz spółdzielczości, ekonomista, nauczyciel. W 1890 roku założył pierwszą na ziemiach polskich wiejską spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową. Wkrótce ta forma oszczędności zyskała dużą popularność. Tak zwane „kasy Stefczyka” ograniczyły znaczenie lichwy w życiu wsi galicyjskiej. Autor prac o spółdzielczości. (zm. 30.06.1924)

1872 – Zmarł Wincenty Pol, poeta, geograf, etnograf, uczestnik powstania listopadowego, członek Akademii Umiejętności, profesor pierwszej w Polsce katedry geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, autor zbiorów poezji narodowo-patriotycznych – „Pieśni Janusza”, „Śpiew z mogiły”, a także poematów – „Mohort”, „Wit Stwosz”. (ur. 20.04.1807)

1887 – Urodził się Henryk Baron, działacz socjalistyczny, członek Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej, uczestnik około dziesięciu akcji bojowych na terenie Warszawy, przeciwko carskim urzędnikom. Aresztowany na podstawie obciążających oskarżeń jednego z jego towarzyszy Kazimierza Białoruckiego, przyznał się do uczestnictwa w zamachach. Stracony przez Rosjan na stokach Cytadeli Warszawskiej, 9 maja 1907 roku.

1901 – W Stanach Zjednoczonych King Camp Gillette opatentował maszynkę do golenia o wymiennych ostrzach.

1908 – Urodziła się Helena Bechlerowa, pisarka, autorka utworów dla dzieci: „O kotku, który szukał czarnego mleka”, „Dom pod kasztanami”, „Poziomkowy kraj”, „W konwaliowej gospodzie”, „Zima z białym niedźwiedziem”. Była także autorką słuchowisk radiowych i tłumaczką literatury rosyjskiej. Zmarła 18 września 1995 roku.

1908 – Urodził się Sylwester Czosnowski, kompozytor, dyrygent, pedagog, uczeń Nadii Boulanger. Profesor Konserwatorium Lwowskiego, dyrektor teatru Komedia Muzyczna w Szczecinie. Komponował poematy symfoniczne, utwory kameralne. Jest autorem muzyki do „Baletu żołnierskiego”, sceny baletowej „Dożynki”, a także muzyki ilustracyjnej do licznych przedstawień teatralnych oraz filmów dokumentalnych, między innymi: „Kierunek Nowa Huta”, „Powstanie styczniowe”, „Zbójnicki”. Zmarł 4 stycznia 1970 roku.

1909 -Urodziła się Marion Gräfin Dönhoff, niemiecka dziennikarka, współwydawca tygodnika „Die Zeit”, działaczka na rzecz pojednania Niemiec z krajami Europy Wschodniej. W 1988 roku założyła fundację wspierającą porozumienie między Niemcami i sąsiednimi krajami, poprzez przyznawanie stypendiów i dotacji, a także Nagrody imienia Marion Gräfin Dönhoff. Autorka ponad 20 książek, wśród nich „Dzieciństwo w Prusach Wschodnich”. (zm. 11.03.2002)

1918 – Zmarł Edmond Rostand, francuski pisarz i poeta, popularny dramaturg, francuskiego neoromantyzmu, członek Akademii Francuskiej. Autor wodewilów, komedii i melodramatów, z których najbardziej znane to – „Cyrano de Bergerac”, „Orlątko” i „Księżniczka zza morza”. (ur. 01.04.1868)

1923 – Urodziła się Maria Callas, grecka śpiewaczka operowa, sopran, o międzynarodowej sławie. Była primadonną mediolańskiej La Scali i nowojorskiej Metropolitan Opera. Jej największe kreacje to role: Elwiry w „Purytanach”, Leonory w „Trubadurze”, tytułowa w „Normie” Belliniego, Violetty w „Traviacie”, Amelii w „Balu maskowym” Verdiego. Nazywana primadonną stulecia. Zmarła 18 września 1977 roku.

1923 – Urodził się Aleksander Jakowlew, rosyjski dyplomata, ekonomista i działacz komunistyczny, intelektualista. Po rozpadzie ZSRR był przewodniczącym komisji do spraw rehabilitacji ofiar komunizmu, badał między innymi okoliczności śmierci szwedzkiego dyplomaty Raoula Wallenberga. Był pomysłodawcą pieriestrojki i inicjatorem polityki głasnosti, doradcą Michaiła Gorbaczowa. (zm. 18.10.2005)

1924 – Urodził się Sjoman Vilgot, szwedzki reżyser i scenarzysta filmowy, współpracownik Ingmara Bergmana. Był czołowym nonkonformistą kina szwedzkiego lat 60. Podejmował problematykę socjalną, a zwłaszcza obyczajową, w niekonwencjonalnym ujęciu. Twórca filmów: „491”, „Moja siostra, moja miłość”, „Jestem ciekawa w kolorze żółtym”, „Kochanka”, „Tabu”. Zmarł 9 kwietnia 2006 roku.

1930 – Urodził się Gary Becker, amerykański ekonomista, przedstawiciel chicagowskiej szkoły ekonomii, rozwinął teorię kapitału ludzkiego. Autor zbioru esejów „Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich” oraz „Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego”. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, w 1992 roku. Zmarł 3 maja 2014 roku. 85 rocznica

1933 – Urodził się Włodzimierz Plaskota, muzyk, kompozytor, kabareciarz. Był szefem muzycznym magazynu Polskiego Radia „Studio 202” oraz kabaretu Elita, a także dyrektorem kabaretu „Dymek z papierosa” Wojciecha Dzieduszyckiego. Autor blisko tysiąca piosenek oraz spektakli teatralnych, twórca muzyki do filmów: „Dziad i baba”, „Na kłopoty… Bednarski”, „Strachy”. Zmarł 25 czerwca 2005 roku.

1935 – Zmarł James Henry Breasted, amerykański archeolog, historyk i egiptolog. Jako pierwszy Amerykanin został mianowany profesorem egiptologii i historii orientalnej, wykładowca uniwersytetu w Chicago. W 1907 roku wydał pracę „Ancient Records of Egypt”, która zawierała zbiór tłumaczeń wszystkich znanych mu inskrypcji hieroglificznych. Urodził się 27 sierpnia 1865 roku. 80 rocznica

1938 – Wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski przedstawił w Sejmie założenia 15-letniego programu gospodarczego, którego jednym z celów było zatarcie różnic pomiędzy tak zwaną „Polską A i B”.

1941 – Zmarł Edward Rydz-Śmigły, marszałek Polski od 1936 roku, jeden z organizatorów i dowódców Polskiej Organizacji Wojskowej. Został pochowany pod przybranym nazwiskiem Adam Zawisza. (ur. 11.03.1886)

1942 – Na uniwersytecie w Chicago ukończono, pod kierunkiem włoskiego fizyka Enrico Fermiego, budowę pierwszego reaktora jądrowego i dokonano udanej próby rozszczepienia jądra atomowego.

1946 – Stany Zjednoczone i Wielka Brytania podpisały w Nowym Jorku porozumienie o utworzeniu amerykańsko-brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech, tak zwanej Bizonii. Porozumienie weszło w życie 1 stycznia 1947 roku.

1946 – Urodził się Gianni Versace, jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych prekursorów i kreatorów mody, założyciel firmy Versace w Mediolanie. Jego projekty słynęły z bardzo oryginalnych interpretacji mody. Versace wyznawał pogląd, że sztuka i moda przenikają się wzajemnie, stąd jego odważne prace określane są niekiedy jako rodzaj ekshibicjonizmu. Od 1982 roku projektowal biżuterię, dodatki, apartamenty, elementy wyposażenia wnętrz, przedmioty codziennego użytku i porcelanę. Zginął zastrzelony przez seryjnego mordercę, przed swoją rezydencją w Miami Beach, na Florydzie, 15 lipca 1997 roku.

1947 – Zmarł Stanisław Łempicki, historyk literatury polskiej, redaktor naczelny „Pamiętnika Literackiego”, znakomity znawca kultury renesansu. Był profesorem uniwersytetów – Lwowskiego i Jagiellońskiego i jednym z p rzedstawicieli filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej. Autor licznych prac naukowych – „Renesans i humanizm w Polsce”, „Mecenat kulturalny w Polsce”. Urodził się 25 maja 1886 roku.

1949 – Zmarł Albert Ammons, pianista, bluesman, współtwórca stylu boogie woogie. Wraz z Petem Johnsonem i Meade Lux Lewisem stworzyli trio, które grało w prestiżowych salach koncertowych, jak Carnegie Hall. Urodził się 23 września 1907 roku.

1957 – Zmarł Manfred Joshua Sakel, polski neurofizjolog i psychiatra, wykładowca uniwersytetów w Wiedniu i Berlinie. Był zwolennikiem aktywnego leczenia chorób psychicznych, wprowadził szokową terapię insulinową jako remedium przeciw schizofrenii. Urodził się 6 czerwca 1900 roku.

1963 – Urodziła się Ann Patchett, amerykańska pisarka, autorka powieści: „Patron kłamców”, ”Biegnij”, „Taft”, „Stan zdumienia”. Swoje pierwsze opowiadanie opublikowała jeszcze w czasie studiów, na łamach „The Paris Review”. Potem pisała między innymi, dla „The New York Times Magazine”, „Elle”, „GQ”, „Gourmet” i „Vogue”. W 2012 roku Patchett znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie według magazynu „Time”.

1966 – Zmarł Witold Orłowski, lekarz, profesor Uniwersytetu w Kazaniu, Tomsku, Jagiellońskiego, a także II Kliniki Wewnętrznej w Warszawie, pionier fizjopatologii i biochemii w tej klinice, twórca największej w Polsce szkoły internistycznej. Autor ponad 200. prac naukowych, podręczników, w tym 8. tomów „Nauki o chorobach wewnętrznych”. Na warszawskim Powiślu znajduje się szpital jego imienia. Urodził się 24 stycznia 1874 roku.

1969 – Zmarł Klimient Woroszyłow, radziecki dowódca wojskowy, marszałek Związku Radzieckiego, polityk, przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. Brał udział w podjęciu decyzji o rozstrzelaniu 25 700 osób spośród grupy polskich wojskowych i cywilów znajdujących się w więzieniach NKWD. Bułat Okudżawa poświęcił mu jedną ze swoich ironicznych piosenek „Woroszyłow, nasz czerwony komendant”. Urodził się 4 grudnia 1881 roku.

1971 – Pięć księstw leżących nad Zatoką Perską proklamowało powstanie Federacji Emiratów Arabskich. Tego dnia jest tam obchodzone święto narodowe.

1971 – Radziecka sonda kosmiczna Mars 3 wylądowała na Marsie, skąd przekazała telewizyjny obraz planety na Ziemię.

1973 – Urodziła się Monica Seles, amerykańska tenisistka, pochodzenia serbskiego, zwyciężczyni dziewięciu turniejów wielkoszlemowych, medalistka olimpijska, zdobywczyni Pucharu Federacji.

1975 – W Laosie została proklamowana republika. Tego dnia jest tam obchodzone święto narodowe. 40 rocznica

1978 – Urodziła się Nelly Furtado, kanadyjska piosenkarka, pochodzenia portugalskiego, kompozytorka i autorka tekstów. Jej styl to mieszanka gatunków i kultur, dzięki temu, że w młodości mieszkała w dzielnicy zamieszkałej przez emigrantów z całego świata.

1980 – Edward Gierek został usunięty z Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i obarczony odpowiedzialnością za kryzys ekonomiczny i społeczny. Wcześniej, 6 września, na VI Plenum partii formalnie zdecydowano o odebraniu mu stanowiska I Sekretarza KC PZPR i wybrano na jego miejsce Stanisława Kanię. 35 rocznica

1980 – Zmarł Romain Gary, właściwe nazwisko Romain Kacew, francuski pisarz pochodzenia żydowskiego, scenarzysta i reżyser filmowy, dyplomata. A utor powieści psychologicznych i jednej poświęconej polskiemu ruchowi oporu. Jako jedyny w historii otrzymał dwukrotnie prestiżową Nagrodę Goncourta, mimo że może ona być przyznana danemu autorowi tylko raz. Po raz pierwszy otrzymał ją w 1956-tym za powieść „Korzenie nieba”, a po raz drugi w 1975 roku za „Życie przed sobą”, wydaną pod pseudonimem Émile Ajar. Ta ostatnia jest zaliczana obecnie do najcenniejszych dokonań prozy francuskiej drugiej połowy XX wieku. Urodził się 8 maja 1914 roku. 35 rocznica

1984 – Zmarł Marian Eile, pseudonum Bracia Rojek, dziennikarz, satyryk i scenograf, jeden z założycieli i wieloletni redaktor naczelny krakowskiego tygodnika „Przekrój”. Prowadził między innymi rubrykę „Myśli ludzi wielkich, średnich oraz psa Fafika”. Pod jego kierunkiem „Przekrój” stał się jednym z najciekawszych czasopism całego obozu socjalistycznego, kształtując powojenne pokolenie polskiej inteligencji. (ur. 07.01.1910)

1985 – Szczyt Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w Luksemburgu ustalił zasady reformy tej organizacji, polegające na zwiększeniu roli Parlamentu Europejskiego. 30 rocznica

1990 – Pierwsze od 1933 roku parlamentarne wybory w zjednoczonych Niemczech. Zwyciężyła koalicja CDU-CSU (Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna/Unia Chrześcijańsko-Społeczna w Bawarii), która wraz z FDP (Wolna Partia Demokratyczna) utworzyła rząd na czele z kanclerzem Helmutem Kohlem. 25 rocznica

1993 – Pablo Escobar, jeden z szefów kolumbijskiej mafii narkotykowej, został zastrzelony przez policję w Medellin. Był jednym z najbogatszych ludzi na świecie, dzięki przemytowi kokainy do Stanów Zjednocnych i innych państw. Według rządu USA i Kolumbii, mediów oraz opinii publicznej, był jednym z najpotężniejszych, a jednocześnie najbardziej bezwzględnych i brutalnych dealerów narkotykowych w historii. (ur. 01.12.1949)

1998 – Historyczne centrum Lwowa zostało wpisane na listę obiektów Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, dzięki doskonałemu połączeniu architektonicznych i artystycznych tradycji środkowo-wschodniej Europy z wpływami włoskimi i niemieckimi, a także wzajemnym uzupełnianiu się żyjących tu niegdyś rozmaitych grup etnicznych. O randze Lwowa świadczy fakt, że ponad 50 procent zabytków dzisiejszej Ukrainy znajduje się w tym mieście.

1998 – Zmarł Mikio Oda, japoński trójskoczek, pierwszy sportowiec, który zdobył dla Japonii złoty medal olimpijski w 1928 roku. Urodził się 30 marca 1905 roku.

1998 – Zmarł Roy Burrowes, amerykański trębacz jazzowy, jeden z ostatnich sławnych muzyków ze złotej ery jazzu, grywał z Dukem Ellingtonem i Ellą Fitzgerald. Urodził się 26 lutego 1926 roku.

1999 – Zmarł Charlie Byrd, amerykański gitarzysta, łączący w swojej sztuce jazz, muzykę klasyczną i styl latynoamerykański. Podczas trwającej 50 lat kariery wydał ponad sto albumów. Wielu nagrań dokonał z Charlie Byrd Trio, w którym grał również jego brat Joe Byrd. Jeden z inicjatorów mody na bossa novę. Urodził się 16 września 1925 roku.

2004 – Zmarł Stefan Morawski, filozof kultury i sztuki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny pisma „Studia estetyczne”. Urodził się 20 października 1921 roku.

2004 – Zmarła Alicia Markova, właściwie Lilian Alicia Marks, brytyjska tancerka. Występowała w zespołach – Siergieja Diagilewa, Rambert Ballet, Vic-Wells Ballet i American Ballet Theatre. Jej największe role to w: „Giselle” Adolphe’a Adama, „Ognistym ptaku” i „Słowiku” Igora Strawińskiego, „Jeziorze łabędzie” Piotra Czajkowskiego. Od lat 60. zajmowała się pracą pedagogiczną. Odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego. Urodziła się 1 grudnia 1910 roku.

2007 – Zmarł Władysław Pawelec, skrzypek, kompozytor muzyki rozrywkowej, kierownik orkiestr, uczestnik Powstania Warszawskiego i więzień obozów koncentracyjnych. Po wojnie współorganizator Filharmonii Szczecińskiej, skrzypek w Orkiestrze Feliksa Dzierżanowskiego i Orkiestrze Włościańskiej imienia Karola Namysłowskiego. Był autorem muzyki do ponad dwustu utworów, w tym przeboju lat 50. – „Mexicana”. Urodził się 10 sierpnia 1906 roku.

2009 – Zmarł Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski, poeta, autor tekstów piosenek „Masz u mnie plus”, „Całuj gorąco”, „Wierniejsza od marzeń”. Wydał tomiki poezji: „Niewyrażenia”, „Niepokój zbiorowy”, „Nieprzemilczenia”. Urodził się 19 października 1935 roku.

2009 – Zmarł Jerzy Lileyko, historyk sztuki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, współtwórca koncepcji urządzenia wnętrz Zamku Królewskiego w Warszawie oraz Muzeum Sejmu Polskiego. Badacz dziejów mecenatu polskich królów Sejmu Polskiego i sztuki dawnej Warszawy. Autor prac: „Zamek Warszawski”, „Regalia polskie”, „Życie codzienne w Warszawie za Wazów”. Urodził się 22 maja 1932 roku.

2011 – Zmarł Bill Tapia, znany także jako Tappy i The Duke of Uke, amerykański muzyk, portugalskiego pochodzenia, najbardziej znany z gry na ukulele i na banjo. Występował też jako gitarzysta jazzowy. Grał z takimi muzykami, jak Bing Crosby, Louis Armstrong czy Elvis Presley. Pozostał aktywny zawodowo niemal do końca swego ponad stuletniego życia. Urodził się 1 stycznia 1908 roku.

2012 – Zmarła Maria Fołtyn, śpiewaczka i reżyserka spektakli operowych, uczennica Adama Didura i Ady Sari. Była solistką Opery Warszawskiej, Teatru Wielkiego w Łodzi i teatru operowego w Lipsku. Popularyzatorka muzyki Stanisława Moniuszki – założycielka i prezes Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie-Zdroju. Urodziła się 28 stycznia 1924 roku.

2013 – Zmarł Witold Urbanowicz, malarz, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, współtwórca krakowskiej Grupy Pięciu, uczestnik około dwustu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Oprócz malarstwa sztalugowego wykonywał też polichromię, między innymi w kościołach w Łętowni, Lubińcu, Lublinie i Krakowie. Urodził się w 1931 roku.

2 grudnia – Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa, obchodzony w rocznicę uchwalenia Konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji w 1949 roku .

2 grudnia – Święto narodowe Laosu, obchodzone w rocznicę proklamowania republiki w 1975 roku.

2 grudnia – Święto narodowe Zjednoczonych Emiratów Arabskich, obchodzone w rocznicę proklamowania niepodległości w 1971 roku.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/E.Porycka/dok.

Tagi
Poleć

Powiązane artykuły

Komentarze